Нов исторически минимум на лихвите по жилищните кредити у нас

През ноември 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.14 пр. п. до 8.05%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.14 пр. п. до 8.58%.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада с 0.03 пр. п. до 2.64%, а ГПР по тези кредити – с 0.04 пр. п. до 2.90%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове се увеличава с 0.31 пр. п. до 3.42%.

редният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се повишава с 0.50 пр. п. до 3.74%.

През ноември 2021 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0.15 пр. п. до 14.66%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове остава на ниво от 20.34%.

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове нараства с 3.8% (22.1 млн. лв.) до 596.2 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 9% (11 млн. лв.) до 132.6 млн. лв.

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се увеличава с 12.7% (59.4 млн. лв.) до 526.3 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 9.7% (12.5 млн. лв.) до 141.9 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове е 12.1 млн. лв. и спада с 15.2% (2.2 млн. лв.), а при предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране се запазва на 1.5 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица намалява с 13.8% (1.5 млн. лв.) до 9.7 млн. лв.

Източник: profit.bg

Свържете се с кредитен консултант

Ако желаете безплатно съдействие и консултация относно отсрочване или разсрочване на задължения, получаване на ипотечен кредит, рефинансирате на такъв при облекчени условия, обединяване на задължения или да изтегляне на фирмен кредит, може да се сръжете с нас по следния начин:

  • На телефон  0882 689 998 в делнични дни между 9.00-18.00 ч.;
  • Чрез контактната форма на сайта;
  • На електронна поща: info@kreditenkonsultant.com


Вашият коментар