Ръст на лихвите по кредитите

С изтичането на удължения срок за отлагане на задължения на клиентите на банките е възможно да се наблюдава увеличение на дела на необслужваните кредити в банковите портфейли, което вероятно ще доведе и до известно увеличение на лихвените проценти по новите кредити. Това се казва в прогноза на БНБ, публикувана в периодичното издания „Икономически преглед“.

От страна на търсенето, несигурността относно бъдещото развитие на макроикономическата среда, както и относително слабата инвестиционна активност на фирмите, е вероятно да имат ограничаващ ефект върху растежа на кредита за частния сектор.

От БНБ цитират резултати от Анкетата за кредитната дейност на банките за четвъртото тримесечие на 2020 г., които показват затягане на стандартите при одобряването на молби за кредит от предприятия и домакинства, като най-съществено е затягането при потребителските кредити.

Факторите, които са повлияли за затягане на кредитната политика през тримесечието, са били по-ниската склонност на банките да поемат риск и повишената оценка на риска. Очакванията на банките за първото тримесечие на 2021 г. са за затягане на стандартите за предоставяне на фирмени кредити, най-вече за малките и средни предприятия (МСП) и за разхлабване на стандартите при кредитите за домакинствата.

Очакванията на банките за първото тримесечие на 2021 г. са за известно повишение на търсенето на кредити както от фирмите, така и от домакинствата, като в сектора на предприятията се очаква повишението да бъде концентрирано в сегмента на краткосрочните кредити.

През второто тримесечие на 2021 г. очакваме депозитите на неправителствения сектор в банковата система да нарастват с темпове, близо до наблюдаваните през първите два месеца на годината и да започнат да следват плавна тенденция на забавяне от втората половина на годината в съответствие с прогнозираното постепенно засилване на икономическата активност, посочват от БНБ.

При кредита за нефинансовите предприятия и домакинствата може да се очаква допълнително забавяне на растежа през следващите две тримесечия под влияние на постепенното изтичане на удължените срокове по мораториума върху плащанията по банкови кредити.

При реализиране на допускането, че напредъкът през следващите месеци в постигането на групов имунитет срещу COVID-19 поради увеличаващия се брой преболедували и ваксинирани ще позволи поетапно смекчаване на противоепидемичните мерки в България и в основните търговски партньори на страната, през второто и третото тримесечие на 2021 г. очакваме по-съществено нарастване на реалния БВП на верижна база, пише още в анализа.

Изночник: pariteni.bg

Свържете се с кредитен консултант

Ако желаете безплатно съдействие и консултация относно отсрочване или разсрочване на задължения, получаване на ипотечен кредит, рефинансирате на такъв при облекчени условия, обединяване на задължения или да изтегляне на фирмен кредит, може да се сръжете с нас по следния начин:

  • На телефон  0882 689 998 в делнични дни между 9.00-18.00 ч.;
  • Чрез контактната форма на сайта;
  • На електронна поща: info@kreditenkonsultant.com

 Вашият коментар