Фирмени
кредити

Всяка компания рано или късно се изправя пред нуждата от налични средства или пари за инвестиция. Често компаниите имат нужда от средства, за да продължат дейността си или да изплатят забавени заплати на служителите. Непредвидени разходи, междуфирмена задлъжнялост, възможности за добра инвестиция, разширяване на дейности или осъществяване на добре плануван проект – всичко това може да бъде причина да потърсите финансиране чрез теглене на фирмен кредит.

Независимо дали имате нужда от оборотен или инвестиционен кредит, ние ще Ви консултираме да изберете най-добрата оферта, да постигнете максимално добри условия и ще Ви съдействаме при подготвяне на документите за това.

Има редица условия, на които фирмата и управляващите я или собствениците трябва да отговарят, за да получат фирмен кредит. Тоест, точно както при потребителските кредити, така и при фирмените кредити се проверява кредитната история на компанията, нейната надеждност и обезпеченост. Това влияе за положителния или отрицателен отговор за финансирането, както и за сумата, която ще бъде отпусната.

Оборотните кредити обикновено покриват разходите по краткосрочни текущи цели, а инвестиционните са дългосрочни. Закупуването на дълготраен актив с овърдрафт или обратното – ипотекирането на недвижим имот за закупуване на суровини или стоки е грешка, която няма да допуснем, ако ни се доверите и ни изберете за Ваш кредитен консултант.

Сред фирмените кредити се открояват и специализирани фирмени кредити:

Фирмени кредити за стартиращ бизнес, при които е необходимо друга фирма с добра кредитна и бизнес история да гарантира кредита.

Кредити за аграрния бизнес – предназначени са за покупка на земеделска земя, при които често обезпечението е ипотека върху самата земя.

Кредити за медицински лица – стоматолози, лекари на свободна практика и др.

Интересувате се от Фирмен кредит?

Свържете се с нас на телефон +359 882 689 998 или изпратете Вашето запитване онлайн, като натиснете бутона “Заяви Фирмен кредит”.

С Ваша помощ успях да изтегля кредит на много по-добри условия, отколкото бях официално публикуваните в сайта на банката. Без никакво загубено време и безрезултатни дълги разговори. Отново благодаря за отдадеността, с която работите!

placeholder
Димитър Куюмджиев, София