Искате кредит, но имате стари задължения?

Много от желаещите да получат кредит имат стари задължения, които са просрочени и са останали в тяхното кредитно досие. Наличието на подобни дългове обаче не винаги означава затваряне на вратата към получаването на бъдещ кредит. За да се даде отговор на възможността дали може да получите кредит при наличие на стари задължения, е нужно индивидуално проучване на вашия случай, като често са необходими и услугите на адвокат, който да прецени дали са наличе основания за установяване, че вашите стари задължения или поне част от тях са погасени по давност. С оглед на това нашето дружество осъществява тясно сътрудничество с квалифицирани юристи, които да анализират вашия случай и от правна гледна точка. Ако имате стари задължения, но желаете да получите бъдещ кредит, не се колебайте, а се свържете с нас, за да получите анализ на вашите конкретни възможностти за получаването на такъв, включително ангажиране услугите на адвокат, който да направи всичко необходимо, за да защитите правата си.Вашият коментар