Кой вариант е по-добър – да вземете кредит с помощта на кредитен посредник или да се справите сами?

Във Великобритания повече от 70% от потребителите на ипотечни кредити ползват услугите на кредитен посредник. Очаква се този процент да нараства.
Каква е добавената стойност на кредитния посредник и защо да не разчитате единствено на себе си при избора на ипотечен продукт?

Как беше досега?

До неотдавна потребители договаряха своите кредити директно с банките. Процес, който постепенно се променя, с оглед на по-сложните правила за теглене на кредити и липсата на доверие в потребителите, че банката безпристрастно ще предложи добър вариант за финансиране, без да спестява „дребния шрифт“. Друг фактор е промяната на потребителското поведение и нагласата за сравняване на няколко алтернативи – бързо и удобно, при възможност с едно приплъзване на екрана на мобилния телефон.
Това е и причината повечето експерти да предвиждат, че в близките няколко години 90% от потребителите ще разчитат на посредническа услуга при избора и кандидатстването за ипотечен кредит.

Какви точно са ползите от професионалния кредитен посредник?

Консултацията с надежден и компетентен кредитен посредник, може да се окаже безценна услуга, която да ви спести значителни бъдещи разходи – и ето защо..

Един посредник, много банки

Обичайно кредитните посредници си партнират с много банки, за да предложат на клиентите си по-голям избор и възможност за сравнение. Така, обръщайки се към един посредник, кредитоискателите получават изчерпателна информация за ипотечните продукти на пазара и конкретни оферти, изготвени специално за тях. Процесът е лесен за потребителите – не се налага да обикалят банки и да се запознават с множество документи и специфична терминология. Най-важното, разбира се, е възможността да се спестят значителни средства чрез съпоставяне на няколко оферти и договаряне на възможно най-добрите условия.

Квалифицирани са

Ипотечните кредити са доста по-труден продукт, отколкото изглеждат. Изборът на оптимални параметри – лихвен процент, такси, срок, банка кредитор, застрахователни условия, е специфичен процес, за който са необходими квалификация и опит. Професионалният кредитен посредник има нужните знания, както и поглед върху пазара и спецификите на всеки продукт.

Работят във ваша полза

Кредитните посредници получават комисиона от банката при сключена сделка, но работят в полза на своите клиенти. Основното усилие е насочено към договаряне на най-добрите условия за конкретния клиент и съдействие до финализиране на сделката.

Оптимизиран процес

Кредитните посредници се старят да предложат бърза и удобна услуга на своите клиенти. Някои от тях инвестират средства в различни инструменти – онлайн търсачки за най-добрите условия, онлайн заявка за оферти, както и полезна информация за кредитния процес. Не на последно място съдействат експертно на всеки етап при кандидатстване за кредит, което значително улеснява процеса за крайния потребител.

Безплатно е

Обичайно тази услуга е безплатна за клиентите, тъй като консултантите получават възнаграждение от банките при сключена сделка.

Как да изберете надежден кредитен посредник?

Има три ключови фактора, които са важни при избора на кредитен посредник – с колко банки си партнира, репутацията и изпълнението на регулаторните изисквания, както и дали услугата е платена.
Репутацията може би най-трудно се оценява. Препоръка от приятел, който е ползвал подобна услуга или търсене в интернет за посредник, който ще спечели вашето доверие, са добър вариант. При този анализ е важно какво съдействие точно очаквате и доколко фирмите, които преглеждате, имат възможност да го предложат.
Дейността на кредитните консултанти е законово регламентирана и упражняващите тази професия трябва да изпълняват редица регулаторни изисквания, уредени в ЗКНИП и Наредба N 19 на БНБ към него. Съветваме ви да се доверявате единствено на регистрирани кредитни посредници.Вашият коментар